Archive

Етикет: Притча

13 posts

Усмивката

Едно малко момченце много искало да срещне Бог. То знаело, че трябва да измине много път до мястото, където Бог живее. И така, то сложило в куфарчето си сандвичи и вода и тръгнало на своето пътешествие. Когато изминало

Къде се ражда любовта

Един красив момък дълги години бродил и се скитал по всички краища на света, за да намери любовта. Но никъде не я открил. Накрая, уморен и отегчен след дългото скитане, той се върнал в родината си.

Пакетче с бисквити

Една жена трябвало да прекара няколко часа на летище, докато стане време за следващия ѝ полет. Жената си купила книга и пакет бисквити и както си четяла, до нея седнал млад мъж. Той протегнал ръка и

Миризмата на омразата

Учителка в детска градина измислила за децата в групата следната игра: всеки трябвало да донесе торба с няколко картофа, като всеки картоф носел името на човек, който детето мразело. Следователно колкото хора мразело детето, толкова

Думите са като пера, разпилени от вятъра

Един ден млада жена обидила най-добрата си приятелка, като се държала неучтиво и грубо с нея. Тя веднага съжалила за постъпката си, но било прекалено късно. Приятелката ѝ не желаела да ѝ прости. Каквото и да

Силата на спокойния ум

Веднъж няколко човека, озлобени и ядосани на учението на един мъдър Учител, започнали да обиждат, нагрубяват и ругаят Мъдреца. Той слушал много спокойно и медитативно, сякаш слушал хвалебствия, а не обиди - той бил чудесен

Трите мъдри съвета

Един беден момък се оженил за прекрасна девойка. Той истински и от сърце я обичал и точно заради това не можел да гледа как живее в бедност и мизерия. Решил да отиде на гурбет и да

Не съществуват грешки, само Уроци

Един ден един Ангел се обърнал с молба към Бог: - Отче, имам проблем. - Какво те вълнува, Ангел мой? – приветливо се усмихнал Господ. - Разбираш ли, Създателю, вече ми е трудно да изпълнявам задълженията си на

Малкото момченце

Дошло време малкото момченце да тръгне на училище. Един прекрасен ден учителката казала: „Днес ще рисуваме картина!”. Момченцето грейнало от щастие – то много обичало да рисува. Грабнало кутийката с цветните моливи и се приготвило да рисува