Archive

Day: 25.08.2018

3 posts

Пакетче с бисквити

Една жена трябвало да прекара няколко часа на летище, докато стане време за следващия ѝ полет. Жената си купила книга и пакет бисквити и както си четяла, до нея седнал млад мъж. Той протегнал ръка и

Миризмата на омразата

Учителка в детска градина измислила за децата в групата следната игра: всеки трябвало да донесе торба с няколко картофа, като всеки картоф носел името на човек, който детето мразело. Следователно колкото хора мразело детето, толкова