Подробности за услугата

Емоционална терапия на деца

Емоционална терапия на деца в Пловдив

Емоционална терапия на деца

Емоционална терапия на деца e насочена към преодоляване на стреса, гнева, страха, тревожни състояния, разбиране на собствените и чуждите емоции и социално поведение.
Терапията може да включва различни техники от психотерапията според проблемите и нуждите на детето. Разработва се индивидуален план за всяко дете. Работи се и с родителите на детето.

Диагностика и терапия с  деца с проблеми в развитието

Поведенчески проблеми

Поведенчески проблеми или така наречената социална дезадаптация има тогава, когато са налице социално неодобряеми форми на поведение.Тези проблеми се характеризират с повтарящ се и устойчив модел на дисоциално, агресивно, автоагресивно или предизвикателно поведение. Поведенческите проблеми често се съчетават с неблагоприятна психосоциална среда, с проблеми във взаимоотношенията в семейството и извън него, както и с неуспехи по отношение на обучението в училище. За изявата им определена роля имат неадекватните условия за възпитание и обучение. Поведенческо разстройство има тогава, когато проблемът е с продължителност повече от 6 месеца. По-ниски или ситуационно-специфични нива на хиперактивност и невнимание са чести при децата с поведенчески разстройства, както са чести и ниското самочувствие и емоционална лабилност.

Продължителност 60 мин.

Първична консултация

Цена: 50 лв. Продължителност: 60-90 мин. Важно! На първа консултация ще бъдат нужни всички медицински изследвания и документи на детето, с които разполагате.

Емоционална терапия на деца

Индивидуална емоционална терапия на деца - 40 лева Работа с психолог / Продължителност: 60 мин.

Месечен пакет

4 индивидуални посещения / цена: 140 лв. 8 индивидуални посещения / цена: 280 лв.

Запиши час