Archive

Категория: Новини

3 posts

Логопед в Пловдив

Логопед в Пловдив - Йорданка Порязова Педагог, магистър логопед (Комуникативни нарушения на развитието) и магистър психолог към Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Развивам своите интереси  в областта на пренатална и перинатална психология, ранно детско развитие и психотерапия. Изучавам

Пакетче с бисквити

Една жена трябвало да прекара няколко часа на летище, докато стане време за следващия ѝ полет. Жената си купила книга и пакет бисквити и както си четяла, до нея седнал млад мъж. Той протегнал ръка и

Детско развитие

Ранно детско развитие „Има три неща, които възрастните могат да научат от децата. -       Да бъдат радостни без повод? -       Винаги да са заети с нещо! -       Да се стремят с всички сили към това, което желаят!“ (Паулу Коелю -