Подробности за услугата

Психодиагностика с тестове

Психодиагностика с тестове в Пловдив - Логопед и Психолог

Тестове, оценяващи детско развитие

Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3

Developmental Profile 3 (DP-3) e рейтингова скала за оценка на развитието на деца от 0 г. до 12 г. и 11 м.

DP-3 дава възможност за създаване на цялостен профил на развитието на детето в пет ключови области:

 •  Физическо развитие - координация в работата на различни мускули и мускулни групи, сила, издръжливост, гъвкавост, последователни действия.
 • Адаптивно поведение - умения на детето да се справя самостоятелно с обкръжаващата среда – да се храни, облича, да използва съвременни технологии, да се грижи за себе си и другите.
 • Социално и емоционално развитие – умения за междуличностни отношения, социо-емоционално разбиране, представяне в социални ситуации и начин на свързване с връстници и възрастни, познати и непознати.
 • Когнитивно развитие – интелектуални способности и предпоставки за успеваемост в училище.
 • Комуникация – умения за изразяване и умения за разбиране на реч – устно, писмено или чрез жестове.

Приложение:

Изготвяне на профил на развитието.
Идентифициране на области на изоставане в развитието и неусвоени умения.
Установяване на силни страни на детето и сфери на изпреварващо развитие.
Избор и планиране на подходящи интервенции.
Предоставяне на конкретни насоки към родителите за практическа работа с техните деца. Оценяване на напредъка в развитието на детето.

Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3

Продължителност: 90 мин.

Запиши час  Скрининг тест за детско развитие Denver II

  Denver II e скрининг тест за изследване на деца от 0 г. до 6 г.

  Чрез него специалистът изследва в реално време в каква степен детето може да извърши определена задача или да постигне дадена цел като го оценява спрямо децата на същата възраст. За поведенията, които не могат да се наблюдават директно, се използва информация от родителя или обгрижващия възрастен.

  Основната цел на Denver II е да предостави организирано и клинично доказателство за общото развитие на изследваното дете и да алармира за потенциални проблеми в развитието

  Denver II съдържа 125 задачи, които са групирани в четири категории:

  • Личностно-социална сфера – общуване с другите и умения за самообслужване.
  •  Фина моторика – Адаптивност – координация око-ръка, манипулиране с малки предмети и възможности за справяне с проблеми.
  • Говор – слух, разбиране и езикова употреба.
  • Груба моторика – седене ходене, скачане и цялостни движения на големите мускули.

  Приложение:

  •  Изготвяне на профил на развитието.
  • Идентифициране на области на изоставане в развитието и неусвоени умения.
  • Установяване на силни страни на детето и сфери на изпреварващо развитие.
  • Избор и планиране на подходящи интервенции.
  • Предоставяне на конкретни насоки към родителите за практическа работа с техните деца.
  • Оценяване на напредъка в развитието на детето.

  Скрининг тест за детско развитие Denver II

  Продължителност: 90 мин.

  Запиши час   Детски аперцептивен тест САТ

   САТ е личностен тест за проективо изследване, създаден по мо-дела на ТАТ (Тематично-Аперцептивен Тест), но предназначен за изследване на деца на възраст между 3г. и 10г.

   Детският аперцептивен тест използва 10 платна с картини на животни, участващи в различни ситуации. Рисунките пресъздават ситуации от ежедневието на децата, които са най-съществени за този възрастов период.

   Задачата за детето е да разкаже за всяка картина по една история с начало, среда и край. Относителната неопределеност на рисунките предразполага детето да проектира своите безсъзнавани импулси и да пресъздава в разказите взаимоотношенията си с важните за него фигури. Същинското изследване се отнася до анализ на съдържанието на фантазмените продукции на детето.

   Анализът включва оценка на 10 променливи:

   • Основна тема
   •  Основен герой
   • Основни потребности и влечения на героя
   • Концепция за заобикалящата средата
   • Интерперсонални обектни отношения
   • Значими конфликт
   • Природа на тревожността
   •  Основни защити срещу конфликти и страхове
   • Адекватност на суперегото, проявена чрез „наказание” за „престъплението”
   • Интеграция на егото

    Картините са предназначени да разкрият отношението на детето спрямо проблеми с оралността; идентификации с фигурите на родителите, братята и сестрите; емоционалните връзки с тях; отношението към агресията и властта; страхове, свързани с Едиповия комплекс, първичната сцена или мастурбацията; страхът от самота или тревогите; хигиенните навици и т.н.

    САТ изследва структурата на детската психика, психологическите защити и справянето с проблемите на растежа.

    Приложение:

   •   Като помощно средство за психодиагностика на деца.
   • Като инструмент, подпомагащ психотерапевтичната работа.
   • В клиничната практика за определяне на динамичните фактори, свързани с поведението на детето в група, в училище, в детската градина, както и при преживяване на различни събития в дома му.
   • Като средство за изясняване на преживяванията на детето във връзка с по-специфични ситуации като загуба на родител, проблеми с езиковата артикулация, агресивни и антисоциални поведения и др.
   • За проследяване на настъпили промени в психичното функциониране на детето чрез прилагане на теста неколкократно през по-дълги периоди от време. ръководството приложения.
   •  В научни лонгитюдни изследвания, фокусирани върху възникването и протичането на проблеми, свързани с детското развитие.
   • За изготвяне на съдебно-психологични експертизи.както и оценка защитните механизми и 12-те функции на егото
   • За изготвяне на личностна оценка на деца.

   Детски аперцептивен тест САТ

   Продължителност: 90 мин.

   Запиши час    Свържете се с нас

    Погрижете се за здравето си и това на Вашето дете като се свържете с нас на телефон 0887 36 41 33