Подробности за услугата

Арт Терапия

Арт Терапия за Деца в Пловдив

Арт-терапията

е широкоспектърен метод на психотерапия, който се използва за повлияване (лечение) и психотерапевтична корекция, чрез изкуство и творчество. Най-често се използват рисуване, грънчарство, музика, фотография, писане, четене, актьорска игра и др., а спектърът от проблеми, при решаването на които се прилагат, е също достатъчно широк: от междуличностни конфликти, през реакции на загуби (пост-травматично стресово разстройство), психосоматични разстройства, до кризисни състояния.

Арт-терапевтичната работа

помага за по-ясното изразяване на преживяванията, проблемите и вътрешните противоречия. Особено полезно е това с пациенти, които не са в състояние да дефинират или отказват да говорят за травматичното преживяване. Фантазията, изобразена на рисунка или чрез глинени фигурки, много често дава тласък за работа с терапевтирания и облекчава започването на свободното изговаряне на проблема.

Арт-терапията се смята за съвременно лечебно изкуство, което умело съчетава  рисуване, музика, движения, танц, поезия, медитация. Тя е подходяща за всяка възраст и всякакви състояния, работи за разгръщане на личния потенциал и творческо начало във всеки един участник.

Арт-терапията може да се провежда на групи или индивидуална, зависи от нуждите на детето. Много е важно уточнението, че тя не е урок по изкуство, следователно не е необходимо детето да има какъвто и да е специален интерес към конкретното занимание. децата са много по-склонни да споделят и изразяват себе си чрез маркери, боички или пластелин, отколкото чрез думи. Вариантът задаване на въпроси – отговаряне е често неприятен и скучен за децата. Децата по естествен начин са много по-артистично настроени, готови са да творят и без подканяне. Този факт много улеснява процеса на лечението или профилактиката чрез арттерапия – клиентът по собствено желание говори чрез изкуството, не се смущава от нищо, естествен е в реакциите си и не ги манипулира, както възрастните правят понякога, дори чисто неволно. Невъзможно е детето да излъже чрез рисунката си, но е възможно да го направи при разговор с думи.

Арт-терапията

е много по-резултатна и щадяща детето – то се забавлява, твори, играе, а терапевтът следи този процес и вади необходимите изводи.
Арттерапията може да се прилага при деца от различни възрасти.

Продължителност 60 мин.

Разберете повече за Арт терапия за деца

Арттерапията е един от феномените на нашето съвремие. В неговата същност е използването на изкуството в неговите разновидности и жанрово многообразие не само като средство за развлечение, а като мощно възпитателно средство и елемент от формирането на комплексната хармонична личност.

Цени

Индивидуална Арттерапия за деца - 60 лева (цена в месечен пакет 50 лв.) Работа с арт-терапевт и детски психолог-60 мин.

Запиши час