За центъра

Запознайте се с нашите професионалисти

Нашият екип

Йорданка Порязова

Йорданка Порязова

Логопед-Психолог
Терапевтичен Център Анихея-Логос е създаден и управляван от Йорданка Порязова, специалист притежаващ широкоспектърни познания и интереси в различни сфери на образованието, изкуството и психотерапията. Дипломиран педагог, магистър логопед със специалност „Комуникативни нарушения на развитието“, след това продължава да надгражда своето образование и придобива втора магистърска степен по Психология към Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”. Провежда консултации в детски медицински център; основател и управител на Консултативно-Терапевтичен Център за психологична и логопедична подкрепа, Анихея-Логос ЕООД, гр. Пловдив. В своята психотерапевтична практика интегрира методи от когнитивно-поведенческа терапия, майндфулнес, схема терапия, арт-терапия, позитивна психотерапия и мотивационно интервюиране - подпомагане на хората за промяна. Участва в различни творчески и терапевтични проекти по арт-терапия в България и чужбина. Автор и съавтор на множество издателски проекти и помощни материали за деца със специални обучителни потребности. Води специализирани кръжоци и консултации в областта на поведенческите науки, психология, ранно детско развитие, хранителни нарушения при децата и арт-терапевтични методи. Обогатява своите интереси и познания в изучаването на дихателни йога практики, хипноза и хипнотерапия, източна философия, холистична медицина и поведенчески науки. Нейната личност се свързва с дългогодишен интерес и изучаване на изкуство и психологическо профилиране, изследователска и диагностична дейност на рисунката и почерка, поведенчески науки и криминалистика. Йорданка Порязова практикува като логопед-хранителен терапевт към Център за Обществена Подкрепа и взима участие в провеждането на превантивна програма към /МКБППМН/- Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните, град Съединение. Следва магистърска програма по специалности: Съдебни криминалистически експертизи и Съдебни психологически експертизи към ВСУ „Черноризец Храбър“. Лектор в програма за следдипломно обучение към Медицински университет, гр. Пловдив в специалност Интегративна психотерапия. Специализира и надгражда своята терапевтична практика с множество обучителни програми по ранно детско развитие и хранителна терапия при деца и бебета с проблеми в храненето. Следдипломни квалификации и специализации: • Специализация Арт-терапия към Нов Български Университет, гр. София; • Специализация „Приложна психология и психотерапия“, към Медицински Университет, гр. Пловдив; • Специализация „Сексология“, Медицински университет, гр. Пловдив; • Обучение по „Медицинска психология“, Медицински Университет, гр. Пловдив; • Специализация по „Трансперсонална психология“ към бразилски университет CLASI – „Centro Latino-Americano de Saude Integral”; • Специалист Невротерапевт ( ЕЕГ- биофийдбек терапия) към "Адеа" гр. София; • Специализация „Хранене през първите 1000 дни“, Медицински Университет, гр. Варна; • Когнитивно-поведенческо консултиране, „Институт за екология на мисленето“, гр. София, обучител д-р Петър Василев; • "Мотивационно интервюиране - подпомагане на хората да се променят", Български институт по зависимости, гр. София; • Обучителни модули за логопеди-хранителни терапевти; "Pumpelina", гр. София. Допълнителни курсове и квалификации: Стандартизирани Тестови методики: • Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/ Изследване на фонологичното осъзнаване и бързото серийно назоваване като предиктори за нарушенията за четенето при деца и ученици от 4 до 7 години; • Сертификационно обучение за работа с Детски аперцептивен Тест "CAT"; • Сертификационно обучение за работа с Тематичен Аперцептивен Тест "TAT"; • Проективна методика за деца и юноши TEMAS Test (Tell-Me-A-Story); • Сертификационно обучение за работа с Рейтинг скалата за оценка на детското развитие (Developmental Profile 3); • Сертификационно обучение за работа със Скрининг тест за детско развитие Denver II; • Сертификационно обучение за работа с Дортмундски скрининг тест на детското развитие DESK 3-6 R; • Сертификационно обучение за работа с тест за Клинична оценка на поведението САВ, Hestia, гр. София; • Асоциация на експертите по психично здраве. Преминато обучение "Скринингови методи за оценка на когниция" (CDT, MMSE, MOCA, IST, ADL) • DDE-2, Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието; • Сертифицирано обучение за специалисти MMPI-2 и MMPI-A, Оценка на личността. (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2); • WISC-IV Скала за интелигентност на Уекслер за деца. Оценка на интелигентността и когнитивното развитие при деца от 6 г. до 16 г. и 11 мес. Giunti Psychometrics Bulgaria; • RIAS-2 Скали на Рейнолдс за оценка на интелигентността, Фондация „Хестия“, „Прометрикс“; Участия в обучения и семинари: • Българска асоциация по хипноза. Сертификационен курс по Хипноза и Хипнотерапия, гр. Пловдив; • Основен и майсторски клас “Терапията на д-р Бах”, Център за здраве и образование “Едикта”, гр. София; • Участие в тренинг и супервизия с Мориц Егетмейер. Институт ОХ Карти – България; • Тракийски университет, Стара Загора, ДИПКУ, "Концептуализация при консултиране"; • „Концептуализация/формулировка на случаи при консултиране и мотивиращо интервю – подход за работа с немотивирани клиенти“; • "Мотивационно интервюиране за напреднали", лектор д-р Джон Спери, Университет Лин, САЩ; • Обучение в тренинг "Мотивационно интервюиране - подпомагане на хората да се променят", Български институт по зависимости. • Обучителни модули за логопеди-хранителни терапевти; "Pumpelina", гр. София: • "Основи на хранителната терапия"; • "Развитие на уменията за хранене"; • "Хранене, нарушени механизми на хранене и връзката им с нарушенията в общуването"; • Особености на захранване при цепнатини и неврологичи проблеми. Правила на захранване при здрави деца и в терапевтични условия; • Конструиране на хранителна терапия според нуждите на пациента; • Изграждане на родителски стратегии в подкрепа на хранителната терапия. • Обучителен специализиран тренинг към Център за психично здраве "Child History", гр. София, "Регулация на комуникация, хранене и сензорна преработка в ранното детско развитие". • Майсторски клас: Профилиране на неизвестни извършители на престъпления, ВСУ „Черноризец Храбър“;
РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ
Славена Карапанова

Славена Карапанова

Специален педагог-логопед
РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ