За центъра

Запознайте се с нашите професионалисти

Нашият екип

Йорданка Порязова

Йорданка Порязова

Логопед-Психолог
Терапевтичен Център Анихея-Логос е създаден и управляван от Йорданка Порязова, специалист притежаващ широкоспектърни познания и интереси в различни сфери на образованието, изкуството и психотерапията. Дипломиран педагог, магистър логопед със специалност „Комуникативни нарушения на развитието“, след това продължава да надгражда своето образование и придобива втора магистърска степен по Психология към Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”, следва множество следдипломни специалиции и обучения в различни направления на науката: Медицинска психология; Сексология, Психология и психотерапия, към Медицински университет, Пловдив. Следва дългогодишно обучение по Когнитивно-поведенческа терапия, към "Институт за екология на мисленето", при Д-р Петър Василев. Провежда консултации в медицински център; основател и управител на Консултативно-Терапевтичен Център за психологична и логопедична подкрепа, Анихея-Логос ЕООД, гр. Пловдив. В своята психотерапевтична практика интегрира методи от когнитивно-поведенческа терапия, майндфулнес, схема терапия, арт-терапия, позитивна психотерапия и мотивационно интервюиране - подпомагане на хората за промяна. Участва в различни творчески и терапевтични проекти по арт-терапия. Автор и съавтор на множество издателски проекти и помощни материали за деца със специални образователни потребности. Води специализирани кръжоци и консултации в областта на пренатална и перинатална психология, ранно детско развитие, хранителни нарушения, арт-терапия за деца и възрастни. Обогатява своите интереси и познания в изучаването на дихателни практики, хипнотерапия, източна философия и холистична медицина, следва философията на древни духовни учения и техники, за постигане на физически и душевен баланс. Йорданка Порязова работи като логопед-хранителен терапевт към Център за Обществена Подкрепа, и провежда лятна превантивна програма към /МКБППМН/- Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните, град Съединение. Лектор в програма за следдипломно обучение към Медицински университет, гр. Пловдив в специалност "Интегративна психотерапия". Специализира и надгражда своята терапевтична практика с множество обучителни програми по хранителна терапия при деца и бебета с проблеми в храненето. Услуги: • Диагностика и консултиране на лица с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения • Изготвяне на индивидуална програма за терапия на комуникативни, когнитивни и поведенчески нарушения • Провеждане на психодиагностика със стандартизирани тестове и психологически методики • Психологични консултации и психотерапия за деца и възрастни • Ранна детска интервенция при деца с увреждания, забавяне в развитието, поведенчески и психически проблеми • Логопедична терапия на оралномоторните механизми при хранене • Логопедична терапия за възрастни • Консултации и терапия с есенциите на д-р Бах • Обучение и консултиране в ко-терапия на родителите
РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ
Славена Карапанова

Славена Карапанова

Специален педагог-логопед
РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ