Подробности за услугата

Хипнотерапия

Хипнотерапия - Терапевтичен и Логопедичен център в Пловдив

Психотерапия в Пловдив

Психотерапия и Хипнотерапия

Хипнотерапията е научен, естествен и релаксиращ метод, който има мощно въздействие по отношение формирането на чувство на увереност в себе си и редуцирането на ежедневния стрес.

Хипнотерапията е психотерапия, при която се прилага хипноза. Използва се както за основна, така и като допълваща терапевтична техника. Позволява оптимизирането на терапевтичното взаимодействие, защото работата на ниво подсъзнание се отразява ефективно на изпитваните от обектите ѝ затруднения. В състояние на хипноза се увеличава вашата внушаемост и това може да бъде използвано от терапевта изцяло във ваша полза: модулират се емоциите, усещанията, структурата на мисленето и поведението ви по начин, който променя световъзприятието ви и се подобрява качеството ви на живот. Така се “отпушват” сферите, в които сте се чувствали непълноценни или “не ви е вървяло”. И още нещо… съзнанието ви се отваря към ситуации и възможности, които са били пред вас, но поради ограниченията, които сте си самоналагали, не сте забелязвали. Човешката личност е изградена от две същества, които коренно се различават едно от друго. И двете са разумни, но разликата е в това, че съзнателното забелязваме, а безсъзнателното (подсъзнателно) - не. Когато сравняваме нашето съзнателно Аз с безсъзнателното, се оказва, че съзнателното притежава лоша, безнадежна памет, докато присъщата на безсъзнателното Аз памет е превъзходна и безгрешна. Неусетно за нас, тя отбелязва с голяма точност и най-незначителните събития от нашия живот. От друга страна, тази памет е лековерна и без всякаква критика възприема всичко, което й казват. Тъй като нашето безсъзнателно Аз, с помощта на мозъка, оказва решаващо влияние върху дейността на всички наши органи, като резултат от това наблюдаваме едно явление, което на пръв поглед ни се вижда напълно невероятно: достатъчно за нашето безсъзнателно Аз е да си въобразим, че един или друг отган функционира правилно или неправилно, или че изпитваме едно или друго чувство и веднага то действително започва да работи по съответстващ начин. Безсъзнателното Аз, което ние наричаме въображение, въпреки установеното мнение, служи за двигател на всички наши постъпки, дори и въпреки волята ни, особено когато между тези две сили се породи някакъв конфликт.

Хипнотерапията  

действа фино и недоловимо за рационалния ум. Тя е фундамент и предпоставка за реална, дълготрайна и добита по естествен път промяна. Хипнозата е толкова “опасна”, колкото и съня през нощта или мечтаенето през деня. Тя е естествено състояние на съзнанието, което се случва по 10-12 пъти на ден у всеки човек. По време на сесия индуцираме и удължаваме тези цикли в съответствие с терапевтичните цели, които сме си поставили.

 

 

Цени за Хипнотерапия

Хипнотерапия - 80 лв.

Запиши час