Подробности за услугата

Развиване на говорни умения и култура

Развиване на говорни умения в Пловдив

Услугата "Развиване на говорни умения и култура" обхваща съвременните проблеми в областта на: говорната техника (дишане, гласопроизвеждане и учленяване) и правоговора като официално приета представителна форма.

Като основен компонент от индивидуалната култура на човека, говорната култура придобива презентативни функции с огред осъществяването на междуличностни, професионални, колегиални и социални контакти от страна на съвременната личност. Прецизното слово на говорещия води не само до ясно и отчетливо поднасяне на мисълта, но същевременно предоставя и възможности за емоционално въздействащо ефективно словесно общуване. Терапията има за цел да подобри и усъвършенства базисните комуникативни умения на хора страдащи от социална фобия и работещи към сферата на т. нар. говорни професии: педагози, актьори, журналисти, прависти, публични администратори, PR-специалисти и др.

Цени за консултация

Консултация и терапия - / продължителност 60 мин. Изготвяне на индивидуална програма

Запиши час