Archive

Day: 16.08.2018

3 posts

Малкото момченце

Дошло време малкото момченце да тръгне на училище. Един прекрасен ден учителката казала: „Днес ще рисуваме картина!”. Момченцето грейнало от щастие – то много обичало да рисува. Грабнало кутийката с цветните моливи и се приготвило да рисува

Две снежинки

Валял сняг на парцали. Времето било тихо и големите пухкави снежинки, кръжейки в причудлив танц, бавно се спускали към земята. Две снежинки, летящи една до друга, започнали разговор. За да не се загубят, те се хванали

Хорското мнение

Баща и син тръгнали на път с коня си. Вървяли пеша и водели коня за поводите. Срещнали ги някакви хора и като се разминали казали: - Какви глупави хора, кон имат – пеша ходят... Тогава бащата казал: -