Сподели

 

Логопедичен масаж

 

Масажът е важно средство за стимулиране на артикулационната моторика и в по-далечен план на речта.

Той е необходим при мускулна недостатъчност в областта на говорните органи с различен произход: органично-неврологичен, водещ до парализи, хереоформни хиперкинези, атетози, тремор, атаксия (дизартрия); органично-периферен, свързан с аномалии на говорните органи и увреждания на ларинкса (нарушена реч при цепнатини на устните и/или небцето и гласова патология); функционален, изразяващ се в нарушен тонус на вътрешните и външните мускули на ларинкса (гласови и прозодични нарушения).

Масажът е препоръчителен във всички случаи на разстроена дейност на мускулите на говорния апарат.

Той засилва лимфо- и кръвообращението и е важно средство за повишаване на двигателната активност на говорните органи и за подобряване качествата на устната реч. Лечебният масаж обхваща лицето, говорните органи и шията и е два вида според състоянието на мускулатурата – разхлабващ (релаксиращ) и тонизиращ. Основни методи на класическия ръчен масаж са: поглаждане, разтриване, размачкване и вибрация.

 

Схема на логопедичния масаж

 Масаж на челото

 1. Поглаждащи движения от средата на челото към слепоочията.
 2. Поглаждащи движения от веждите към окосмената част на главата.
 3. Размачкващи движения в същата позиция.
 4. Вибрационни движения в същата посока. Може да се изпълняват и с вибромасажор.

 

Масаж на бузите

 1. Размачкващи и разтягащи движения от ъгълчетата на устните към скулите и слепоочията.
 2. Поглаждащи и разтягащи движения от скулите към долната челюст.

 

Масаж на носа

 1. Поглаждащи, разтриващи и вибрационни движения в посока от междуочието надолу по крилата на носа.

Масаж на пространството между носа и устните

Поглаждащи движения от крилата на носа към ъглите на устните.

 

Масаж на устните

 1. Поглаждащи, разстриващи и вибрационни движения от средата на горната устна към ъглите й.
 2. Поглаждащи, разстриващи и вибрационни движения от средата на долната устна към ъглите й.

 

Масаж на брадичката

 Поглаждащи и размачкващи движения в посока от брадичката към ъгълчетата на устните.

 

Масаж на шията

Поглаждащи и размачкващи движения с длани и пръсти в посока надолу по гръдно-ключичните мускули.

В случай на самостоятелно провеждане на курса на масажа от страна на родител или други близки, е необходимо преди началото да получат консултация и демонстрация от специалист.

 

Схема на масаж на езичната мускулатура

При недостатъчна подвижност на езика се провежда масаж с помощта на дървена шпатула, а ако такава липсва, с четка за зъби, дори с палеца и показалеца на дясната ръка („облечени“ в напръстници).

 1. Масаж на надлъжните мускули – поглаждащи движения от корена или средната част на езика към края.
 2. Масаж на вертикалните мускули – ритмично натискане от корена на езика към края му и обратно.
 3. Масаж на напречните мускули – поглаждащи движения от едната до другата страна на езика, надлъжно и зигзагообразно.
 4. Мускулна активизация – вибриращи движения от корена на езика към върха/края му.
 5. Подезична връзка – изтеглящи, подръпващи движения отдолу-нагоре до леко облезнено усещане

 

За масаж на лицето могат да бъдат обучени неспециалисти, но масажът на езика се изпълнява само от специалист.

 

Схема на масаж на мекото небце

Отстраняването на всички цепки на устните и небцето включва оперативна намеса, насочена към възстановяване на анатомофизиологизните функции на органите на устната и носната кухини. Третирането на ръбцовата тъкан се извършва по следната схема:

 1. Поглаждащи движения по линията на шева напред-назад между границата на трърдото и мекото небце.
 2. Поглаждащи движения по линията на шева вдясно-вляво по дължината на границата между твърдото и мекото небце.
 3. Редуване на поглаждащи движения с натискащи по горепосочените направления.
 4. Леко натискане на мекото небце по време на произнасяне на звук „а“. устата е широко отворена.

Своеобразно масажиране на мекото небце се получава и без мануална намеса, само при интензивна прозявка и при неколкократно произнасяне на сричките ке и ге с натискане на гърба на езика към мекото небце.

Оптималното време за провеждане на масажа е известно време преди хранене, защото може да провокира повръщане. Масажът се изпълнява с палеца и показалеца на дясната ръка/водеща ръка. В началните етапи масажните движения трябва да бъдат много леки и щадящи. Масажът на мекото небце е необходимо да се съчетава с гимнастика на мекото небце (гълтателни движения, прозяване, жабурене на устата и др.).

Масажът на мекото небце се извършва само от специалист.

 

Масаж на китките на ръцете

 При говорни нарушения и специално при дизартрия много често се наблюдава недостатъчна двигателна активност, в това число и лоша координация на фината моторика на пръстите на ръцете. Масажът на китките на ръцете се отразява благотворно на развитието на фината моторика на пръстите на детето, а оттук и на състоянието на речта. Целесъобразно е да се използва същите масажни техники – поглаждане, леко разтъркване, размачкване и вибрация, по схемата на логопедичния масаж.

 1. Плоски поглаждания по цялата горна част на ръката от края на пръстите до областта между китката и лакътя.
 2. Щипцообразни поглаждащи движения на всеки пръст поотделно в посока от края на пръстите до основата им към дланта.
 3. Щипцообразни кръгови и линейни разтриващи движения всеки пръст поотделно, от края на пръстите до основата им към дланта.
 4. Кръгови и линейни разтърквания със свит юмрук по горната и долната част на китката от основата на палците до нея (до гривната).
 5. Кръгови и линейни поглаждания с върха на пръстите по горната и долната част на китката (тил и длан) от основата на палците до нея.
 6. Вибрация, пунктиране с помощта на вибромасажор по горната и долната повърхност на китката и пръстите, в посока от края на пръстите към китката (към гривната).
 7. Кръгови и линейни поглаждания с върха на пръстите по горната и долната част на китката, в посока от основата на палците до нея.

 

Пасивни упражнения за ръцете

 1. Ръката лежи на масата с длан надолу. С едната си ръка логопедът я фиксира в неподвижно положение, а с другата повдига нагоре до максимално положение всеки пръст поотделно.
 2. Ръката лежи на масата с длан, обърната нагоре. С едната си ръка логопедът я фиксира в неподвижно положение, а с другата сгъва (прибира) всеки пръст поотделно.
 3. Ръката е сгъната в лакътя и лакътят е опрян на масата. Ръката е фиксирана от логопеда в неподвижно състояние. Със свободната си ръка той прави кръгови движения по всеки пръст поотделно.

 

therapycenter.bg

 

 

 

 

 

 

Използвана литература:

Ценова, Ц. “Логопедия – Говорна терапия”, Изд. „ПАЛ“, София, 2010