Логопедичен масаж   Масажът е важно средство за стимулиране на артикулационната моторика и в по-далечен план на речта. Той е необходим при мускулна недостатъчност в областта на говорните органи с различен произход: органично-неврологичен, водещ до парализи, хереоформни хиперкинези,