Archive

Ден: 30.07.2018

2 posts

Релаксация в логопедичната практика

Релаксация  в логопедичната практика   Релаксацията в логопедията е предназначена за снемане на мускулното и общото психично напрежение и за създаване на положителен фон за говорна дейност. Осъществява се разгърнато или редуцирано в зависимост от условията, в които

Логопедичен масаж

  Логопедичен масаж   Масажът е важно средство за стимулиране на артикулационната моторика и в по-далечен план на речта. Той е необходим при мускулна недостатъчност в областта на говорните органи с различен произход: органично-неврологичен, водещ до парализи, хереоформни хиперкинези,