Archive

Етикет: Дизартрия

3 posts

Особености в психическото развитие при деца с речеви нарушения

    Нарушенията не съществуват сами по себе си, а винаги прдполагат особености на личността и нейната психика. Тези особености са и причината за индивидуалното своеобразие на прояви на дефекта. Човешката психика е едно единно цяло, което се

Логопедичен масаж

  Логопедичен масаж   Масажът е важно средство за стимулиране на артикулационната моторика и в по-далечен план на речта. Той е необходим при мускулна недостатъчност в областта на говорните органи с различен произход: органично-неврологичен, водещ до парализи, хереоформни хиперкинези,

Говорната терапия

    Указания за провеждане на говорната терапия   Една от първите задачи на логопеда, пристъпвайки към терапията, е да запознае лицето с нарушена реч със същността на нарушението и да го въведе в начините за преодоляването му –