Archive

Етикет: Масаж

3 posts

Ароматерапия

  Изкуството на ароматерапията използва чисти етерични масла, които се извличат от различни части на растенията и дърветата. Тези естествени, ароматични, течни вещества, сметани често за "животворната сила" или "душата" на растенията, предлагат множество терапевтични свойства.

Логопедичен масаж

  Логопедичен масаж   Масажът е важно средство за стимулиране на артикулационната моторика и в по-далечен план на речта. Той е необходим при мускулна недостатъчност в областта на говорните органи с различен произход: органично-неврологичен, водещ до парализи, хереоформни хиперкинези,

Говорната терапия

    Указания за провеждане на говорната терапия   Една от първите задачи на логопеда, пристъпвайки към терапията, е да запознае лицето с нарушена реч със същността на нарушението и да го въведе в начините за преодоляването му –