Archive

Етикет: Ранно детско развитие

4 posts

Детско развитие

Ранно детско развитие „Има три неща, които възрастните могат да научат от децата. -       Да бъдат радостни без повод? -       Винаги да са заети с нещо! -       Да се стремят с всички сили към това, което желаят!“ (Паулу Коелю -

Пренатална и перинатална психология

Пренатална и перинатална психология Пренатална и перинатална психология е интердисциплинарна област от науката, която изучава психологическите и психофизиологическите ефекти и последици от най-ранните преживявания на индивида: преди раждането (пренатален етап от развитието), по време и веднага

Агресия в предучилищна възраст

Агресия в предучилищна възраст Човешката агресия е сред най-сериозните проблеми на съвременното общество. Тя ерозира социалната структура, системата от морални ценности, междуличностните отношения. Широкото разпространение и сложността на агресията като явление я превръщат в перманентно актуален

Арт Терапия за Деца

Арт Терапия за Деца Арттерапията е един от феномените на нашето съвремие. В неговата същност е използването на изкуството в неговите разновидности и жанрово многообразие не само като средство за развлечение, а като мощно възпитателно средство