Archive

Етикет: Говорна терапия

2 posts

Говорната терапия

    Указания за провеждане на говорната терапия   Една от първите задачи на логопеда, пристъпвайки към терапията, е да запознае лицето с нарушена реч със същността на нарушението и да го въведе в начините за преодоляването му –

Специфични методи в говорната терапия

Специфични методи, използвани в говорната терапия   В говорната терапия са създадени специални методи (техники) за преодоляване на говорните нарушения Такъв метод е дъвкателната техника на Фрьошелс, препоръчвана от него за подобряване качествата на гласа на деца с нарушен