Сподели

Forbrain са слушалки с костна проводимост. Използват се при проблеми с:

ГОВОРА – подобрява плавността и ритъма на речта, произношението, звуковата дискриминация, за да се постигне по-ясна и ефективна комуникация.

ВНИМАНИЕТО – динамичният филтър на Forbrain тренира мозъка да бъде по-внимателен, като подобрява не само вниманието, но и слуховата обработка и сензорната интеграция.

ПАМЕТТА – Forbrain помага на хората да подобрят краткосрочната памет, която оказва влияние върху умения като четене, писане, водене на диалог.

Слушалките Forbrain използват висока честота на вибрации, за да подпомогнат продуцирането и преработката на звукове. Патентованият електронен динамичен филтър блокира шума от околната среда, като в същото време изолира и усилва гласа на потребителя. Звукът от слушалките се предава чрез костите и костната проводимост, а не през ушите или въздушната проводимост, към нервната система и мозъка.

Подобрено внимание към сетивния стимул, дължащо се на костната проводимост

„Собствения си глас чуваме чрез костите“. Говорните звукове се продуцират благодарение на трептенето на гласните струни. Тези вибрации се предават на първо място чрез костната проводимост и чак след това посредством въздуха и тъпанчето на ухото. Ето защо, когато говорим и запушим ушите си, продължаваме да чуваме гласа си без проблеми. Костната проводимост предотвратява загубата на звукова информация, която може да възникне при предаване на звуковите вълни по въздушен път и шумна околна среда.

Целта на Forbrain е да усилва предаването на звука чрез костната проводимост. Благодарение на слушалките за костна проводимост, оборудвани с микрофон с висока чувствителност, потребителят подобрява възприемането на собствения си глас и става по-внимателен към това, което сам казва. Това улеснява анализирането и осмислянето на предаваната информация.

Тъй като слушалките Forbrain се поставят върху слепоочията, а не върху/в ушите, това позволява на потребителя да продължи да възприема безпрепятствено всички звуци от околната среда.  По този начин той се научава да се концентрира върху собствения си глас, без да елиминира случващото се наоколо. Докато използва Forbrain, той може да слуша и комуникира нормално с други хора (родители, учители, терапевти, треньори и др.).

По-добра сетивна информация благодарение на динамичния филтър

Forbrain е оборудван с динамичен филтър, който реагира на силата на гласа. Той е предназначен да усилва високите честоти и същевременно да намалява ниските. Благодарение на това потребителят чува собствения си глас филтриран (т.е. без колебания и контрасти във височините на тона). Резултатът от това ново възприятие на звуковете е незабавно и несъзнателно подобряване на качеството на гласа и ритъма на речта. Наред с това възприемането на високочестотни звуци оказва положително влияние върху работата на мозъчната кора.

Динамичният филтър подобрява не само слуховата преработка, но и дейността на вестибуларната система, двигателния контрол, постуралния контрол, моторното планиране, баланса и пространствената ориентация. Резултатът е подобрено качество на гласа и ритъма на речта, подобрено слушане, по-добра концентрация на вниманието, повишено самочувствие.

ПРОТОКОЛ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОГРАМИ

Слушалките Forbrain могат да се използват ежедневно по време на четене, говорене, участие в клас или в битови ситуации. Достатъчни са 15 минути говорене на микрофона и съответно чуване на собствения глас през слушалките, за да се стимулира и подкрепи слуховото възприемане и преработка на информацията.

Продължителност на програмата – от 6 до 10 седмици (след това може да бъде повторена).

При малки деца – 10 мин./ден

– при затруднения в говора и артикулацията

При деца на възраст 5-15 години – 15 мин./ден

– при дефицит на внимание и концентрацията му

– при проблеми с четенето

– нарушения в работната памет

– при затруднения в говора и артикулацията

При тийнейджъри и възрастни – 20 мин./ден

– при затруднения в говора и артикулацията

– липса на увереност

– липса на енергия

– при лоши характеристики на гласа

– прозодични нарушения, фалшиво пеене

При възрастни – 30 мин./ден

– липса на енергия

– нарушения в паметта

– говорни и флуентни нарушения

Интензивна програма (минимална възраст 15 год.) – 3х20 мин./ден

– при подготовка на устни презентации

– при учене на текстове наизуст

– подготовка на уроци и домашна работа

– подобряване на самочувствието

Специална програма (с професионална подкрепа)

– слушалките  могат да се използват като помощно средство в терапевтични и образователни програми.

Слушалките Forbrain не заместват логопедичната терапия. Те я допълват и оптимизират.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Самостоятелно

– четене на глас

– произношение и езикова изява на роден и чужд език

– подготовка за изнасяне на реч

– подготовка на уроци

– пеене …

– трениране на четивните умения

– подготовка на домашни работи

– съставяне на изречения

– комуникация

– терапевти – различни упражнения по време на терапевтични сесии

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Forbrain е безболезнен и неинвазивен сензорнно стимулиращ апарат. Както всяко стимулиращо средство, Forbrain може да възбуди и да умори потребителя по време на сесиите.

Слушалките Forbrain НЕ СА подходящи за:

  • Деца под 3 години
  • Хора с болест на Паркинсон
  • Хора със загуба на слуха в двете уши над 80%
  • Хора, носещи кохлеарни импланти
  • Хората с епилепсия (освен по препоръка от специалист)

 Forbrain може да се използват за деца, които не говорят.

Ако детето е на възраст 3 или повече години и може да издава звуци. Процесът на проговаряне включва в себе си и когнитивен процес на самокоригиране. Forbrain може да улесни появата на речта, като помогне на детето да възприема по-добре собствения си глас. В случаите на забавяне на говора Forbrain трябва да се използват като помощен инструмент, подкрепящ основната логопедична терапия.  Слушалките могат да улеснят възприемането на собствения ви глас и да подобрят комуникационните умения на хората с частична загуба на слуха. Посредством костната проводимост на звука Forbrain стимулира слуховата система и по този начин може частично да компенсира липсата на звукова стимулация.

Както всяко обучение или тренировка, упражненията с Forbrain трябва да се повтарят и да се затвърждават, за да имат ефект. Няма ограничения за употребата на Forbrain във времето особено ако се опитвате да се усъвършенствате. Идеалната тренировъчна програма е с продължителност около 10 седмици, следвани от период на почивка, през който мозъкът се учи да функционира без помощта на устройството. След това цикълът може да се повтори.