Сподели

Цел: Подпомагане на детето при развиване на говорни и езикови умения чрез игри и занимания в домашна обстановка. Етапи и дейности:

1. Подготовка и планиране:

   – Продължителност: 1 сесия (30 минути)

   – Цел: Определяне на необходимите материали и създаване на подходяща среда.

   – Дейности:

     – Подготовка на материали като карти с картинки, книжки, играчки, музикални инструменти и др.

     – Създаване на уютен и тих кът за занимания.

     – Обсъждане на целите и плановете със семейството.

2. Развиване на фонологични умения

   – Продължителност: 3-4 сесии (15-20 минути всяка)

   – Цел: Да се подобрят способностите на детето за разпознаване и произнасяне на звукове.

   – Дейности:

     – Игра със звуци: Създаване на звуци с устата (например, имитиране на животни или предмети).

     – Римуване: Рецитиране на римувани стихчета и песнички.

     – Игра с карти: Покажи картинка и детето трябва да назове звука, с който започва думата.

3. Развиване на рецептивни умения

   – Продължителност: 3-4 сесии (15-20 минути всяка)

   – Цел: Да се укрепят разбирането и разпознаването на думи и прости изрази.

   – Дейности:

     – Четене на книжки: Четене на кратки истории и обсъждане на съдържанието.

     – Игри с команди: Даване на прости инструкции, които детето трябва да изпълни (напр. „Донеси ми топката“).

     – Карти с картинки: Показване на картини и задаване на въпроси, свързани с тях.

4. Развиване на експресивни умения

   – Продължителност: 3-4 сесии (15-20 минути всяка)

   – Цел: Да се насърчи използването на думи и кратки изречения.

   – Дейности:

     – Разказване на истории: Създаване на истории по картинки или играчки.

     – Назоваване на предмети: В ежедневието, назовавайте предметите, с които детето се сблъсква, и го насърчавайте да прави същото.

     – Игра с ролеви игри: Играйте с кукли или играчки и създавайте диалози.

5. Социални умения и комуникация

   – Продължителност: 2-3 сесии (15-20 минути всяка)

   – Цел: Да се подобрят социалните и комуникационните умения на детето.

   – Дейности:

     – Игра с приятели или семейство: Организирайте игри, където детето трябва да взаимодейства с други хора.

     – Комуникационни игри: Игри, които насърчават детето да задава въпроси и да отговаря на тях (напр. „20 въпроса“).

6. Заключително оценяване и обратна връзка

   – Продължителност: 1 сесия (30 минути)

   – Цел: Да се оцени напредъкът на детето и да се предостави обратна връзка.

   – Дейности:

     – Обсъждане на напредъка със семейството.

     – Наблюдение на свободната игра и спонтанната реч на детето.

     – Предоставяне на насоки за поддържане на напредъка и бъдещи дейности.

Съвети за родители:

– Бъдете търпеливи и поощрявайте всяко усилие на детето.

– Създавайте позитивна и подкрепяща среда.

– Интегрирайте логопед в терапията