Цел: Подпомагане на детето при развиване на говорни и езикови умения чрез игри и занимания в домашна обстановка. Етапи и дейности: 1. Подготовка и планиране:    - Продължителност: 1 сесия (30 минути)    - Цел: Определяне на необходимите