Сподели

“Най-голямото откритие на моето поколение е, че човек може да промени живота си като промени настройките на своя ум.”

Уилям Джеймс

Хипнозата

Понякога наричана хипнотерапия или хипнотична сугестия, е трансово състояние, което се съпътства с повишена концентрация на вниманието, което се пренасочва от външната действителност към  феномените на вътрешния свят. Когато сте в хипноза (или състояние на транс) обикновено сте приятно релаксиран и отпуснат, което спомага без усилие да се фокусирате върху определена идея, мисъл, чувство или усещане, при което разсейващите стимули и “дразнители” от външния и вътрешния свят са сведени до минимум. Това само по себе си е предпоставка за увеличаването на дълбочината на транс и “потапянето” в неизмеримата Вселена на несъзнаваното, където ще преживеете невероятните за рационалния ум феномени на хипнотичния транс, които ще позволят невъзможното да се случи първо във вас, а след това да се пренесе и във вашия живот.

Подсъзнанието е като послушен слуга

Подсъзнанието прави само това, което му се каже. То не мисли, не разсъждава, не действа рационално, само следва инструкциите. Но пък съзнанието мисли, разсъждава, действа рационално и често оспорва вашите искания. Затова то трябва да се подложи на релаксация, да го накарате да замълчи, за да не спори с инструкциите, които давате на подсъзнанието.

Този процес се нарича хипноза. Самохипнозата означава вие сами да се хипнотизирате. Когато друг го прави, това е само хипноза. Независимо дали става дума за хипноза или за самохипноза, няма разлика в самия процес и в резултатите от него.

Научете се сами да мислите!

За щастие човешкия мозък е способен да се променя.  Навиците могат да се поправят. Поведението може да се променя под външно влияние. Части от съзнанието , закърнели от години нездравословно мислене, могат да се превърнат в зони на растеж и подобрение чрез използването на позитивно програмиране. Хипнозата помага за съсредоточаването върху вътрешната същност за това кой сте наистина и какво искате от живота. От момента, когато бебето се роди, обществото започва да го моделира. Детето излиза от утробата на майка си и се превръща в отделен индивид. Скоро започва да му се внушава поведение, което влияе на всичките му бъдещи навици. То възприема чувствата, които са заложени в генетичната му памет. Когато чува и усеща впечатленията, които придобива, формират образи за бъдещи справки. Интересно е да се отбележи, че децата са в състояние на транс през около петдесет процента от времето, когато са будни. Лесно уязвимата им впечатлителност, попиваща като гъба, обяснява превъзходната им способност да възприемат и съхраняват информация. От утробата до гроба продължава упоритото състезание за контрол между „външния свят“ и вътрешния свят на интелигентност у отделния човека. Повечето от нас позволяват на външния да надделее над вътрешния и така преминаваме от раждането до старини, придобивайки навик след навик

Навиците приличат на меко легло: лесно се ляга, но трудно се става.

Знаем, че социалното поведение на хората се затвърждава чрез ревностно подражание. Вашите навици се подхранват от сетивата ви. Въвеждането на информация, създаваща навик, идва от сетивните възприятия. Мислите и действията ни реагират на това:

  • Което виждаме
  • Което чуваме
  • Което вкусваме
  • Което помирисваме
  • Което докосваме

 

Не можете на нищо да научите човека, можете само да му помогнете да го открие сам у себе си.

Галилей

Човешкото съзнание работи подобно на компютър, поглъщайки информация чрез сетивата. Реакциите се предават обратно на мускулите, нервите и рефлексите. Докато  детето расте. То научава, че определени думи предизвикват точно определени реакции. До края на живота му всяка дума, която чува, всяка гледка, която вижда, и всяко събитие, което неговите сетива възприемат, изтръгват образи и реакции. Тези реакции се наричат извеждане на информация. Съзнанието непрекъснато е заето с въвеждане и извеждане. Рефлексиите са научени да отговарят на ритуализиран модел по време на процеса на припомняне на образите. Мозъкът ни непрекъснато изпраща образи за разглеждане. Не само стари образи, но и тези, които в момента възприемаме от заобикалящата ни обстановка. За това е важно да се развие способността да се отделят желаните от нежеланите впечатления.

Вдигнете огледало към най-скритите механизми на вашето съзнание. Може да откриете, че някои от начините ви на мислене са на някой друг, внушени ви, когато най-малко сте подозирали.

Първата стъпка срещу създадените лоши условни рефлекси е разрушаването им, което изтрива стария отпечатък и вие можете да започнете „на чисто“. Следващата стъпка е повторение на процеса на създаване на нови условни рефлекси, които отпечатва нови и по-добри мисли за здравословно поведение. Хипнозата постига това, чрез превъзпитание на рефлексиите.

Условният рефлекс.

Условният рефлекс е в основата на всички поведенчески модел. Това в автоматичният отговор, който ви кара сутрин да станете от леглото, да отидете в банята, да измиете лицето и зъбите си, да се облечете, да закусите и да отидете на работа, където се оставяте на рутината.

Опитът, който придобиваме, остава белег върху мозъчната кора. Всеки път, когато дадено преживяване се повтаря , белезите по кортекса на мозъка се задълбочават от опита. Повторението на навика кара това вдълбаване да проникне по-надълбоко.

Навиците могат да бъдат отучени.

Най-окуражаващата характеристика на даден модел на повторение е, че повторителното действие може да бъде прекъснато, ако съзнанието се насочи към други интереси. Хипнозата предизвиква прекъсване в повторяемостта на навика.

Личност и поведенчески модел.

Навиците не само оформят тялото, но и формират основите на човешката личност и характер. Физическите навици са само леки вълнички на повърхността. Дълбоко в потока на съзнанието стресът разтърсва и люлее психиката. Емоционалните реакции са склонни да се превърнат в навични.  Кой решава дали да се чувствате щастливи или нещастни?  Само вие. Щастието е навик.

Абрахам  Линкълн казва: „Хората са толкова щастливи, колкото решат да бъдат“.

Физическите навици са отражение на чувствата, които изпитваме към самите себе си. Емоционалните навици оцветяват не само повърхността на личността ни, но и характера в дълбочина.

Хипнозата не само премахва навиците ви. Тя по-скоро е проверен метод за замяна на лоши навици с добри. Тя ви учи как да поддържате спокойно съзнание и освободено от напрегнатост тяло, основни изисквания за силна и привлекателна личност.

Как хипнозата се справя с напрежението?

От първия сеанс обектите съобщават за дълбоко усещане на отпускане на мускулите и нервите им. Приятното чувство продължава от три до пет дни в зависимост от дълбочината на транса и възприемчивостта към внушение на обекта.

Как действа хипнозата?

Всяка форма на успешно общуване е хипноза.

Д-р Милтън Ериксън

Изкуството да се индуцира хипнотичният транс започва от успокояването на обекта. Физическият комфорт събужда чувство на отмора. Терапевтът започва с изясняване на мотивацията и очакванията на обекта. Първият сеанс установява доверие и междуличностен контакт. Следващите сесии засилват внушенията на основата на лична програма.

Автохипнозата също ли действа така добре?

Понякога дори по-добре. Един важен аспект на автохипнозата е, че умението е с вас 24 часа на денонощието, където и да се случи да бъдете. Ролята на терапевта е като на учител, активиращ и развиващ онова, което вече е вътре в личността, вместо отвън да натрапва чужди внушения.

Автохипнозата е най-добрата медитация.

Римският оратор Цицерон казва: „Щастливият живот започва със спокойно съзнание“.

Фундаменталната разлика между медитация и автохипноза е, че докато медитацията ни помага да се отдалечим от проблема, автохипнозата улучва проблема в десетката, изследва причините му, открива решение и след това премахва проблема. Тайната на хипнозата се състои в насоченото съсредоточаване, изключвайки всички външни вмешателства. Автохипнозата е повече от фокусиране върху себе си. Освен това тя е и насока, и самозащита. Хипнозата използва грижливо конструираното личностно програмиране с оглед на специфичните й цели и това е друг неин аспект, издигащ я над обикновеното съзерцание или размишление.

Традиционната медитация и хипноза облекчават непоносимия натиск и засилват способността на човек да се справи.

Самохипнотизирането, наричано още автохипноза, е състояние на повишена внушаемост, в което личностното програмиране може да бъде извършено и възприето от подсъзнанието.

Отвореният резервоар с интелект е измъкнат на повърхността и почти всичко е възможно.

Автохипнозата също така намалява стреса и съдейства за изграждането на по-силна личност. Автохипнозата е прожекторът, който осветява и най-тъмните ъгълчета на отчаянието. Може да я използвате за унищожаване на стари навици и да освободите място за по-добри. Щом веднъж елиминирате негативното мислене, вие ще възкресите потиснатите си творчески сили.

Какво се чувства при хипноза?

Хипнозата не е сън. Когато спим, ние сме всъщност в безсъзнание и нашият разум бездейства. Хипнозата по-скоро се чувства като летаргия. Тялото спи, докато съзнанието е напълно бъдно и възприемчиви за идеи. Изпитвате силно чувство на отпускане на всеки нерв и мускул от тялото ви. Това чувство на физическо задоволство е комбинирано с усещане за безкрайно щастие.Всяка степен на хипноза – от повърхността до много дълбока, може да донесе положителни резултати.

Волтер казва: „Свободата за мен е да мога да правя това, което искам да правя“. Не може да съществува свобода да се наслаждаващ на живота, ако съзнанието на човек е оковано за нездраво поведение.

Автохипнозата се базира на предпоставката, че вие можете да изследвате неизследвани по-рано области от вашето мислене и да се отдалечите от притискащите проблеми, свързани с миналото. Изследването на самите нас води до преоценка, а след това и до изтриване на онова, което е в тежест. Всеки от нас притежава онези глъбини на мозъчната сила, способни да вземат решения и основаващи се на дълбока логика. По време на хипноза вие влизате в този център на висок интелект и откривате ново усещане, което дарява живота ви с по-богат смисъл.

Решаването на проблемите започва със силно емоционално желание за промяна. Без мотивация автохипнозата няма да работи.

 

В началото думите са били магия и до ден днешен са запазили много от древната си магическа сила.

Зигмунд Фройд, 1915

 

Думите са нещо наистина могъщо

Подсъзнанието ви възприема всяка дума буквално. Затова трябва да бъдем изключително внимателни относно, думите които употребяваме. Колкото една личност е по – интелигентна, толкова е по – лесно тя да бъде хипнотизирана. Разбира се при определени случаи на умствени заболявания хипнозата е невъзможна. Пациентът, който е под хипноза, е изцяло буден и съзнаващ. Той напълно е фокусирал вниманието си в посочената от хипнотизатора област и е податлив на странично разсейване.

Самохипнозата е напълно възможна.

За вас ще бъде много по – лесно да се хипнотизирате, ако преди това сте били хипнотизирани от някой друг и са ви били дадени внушенията и инструкциите за постигането на това състояние. Много малко хора могат успешно да се самохипнотизират без преди това да са били хипнотизирани от някой друг.

 

therapycenter.bg

 

 

 

 

 

 

Използвана литература:

  1. Рейчъл, К. „Ръководство по хипноза“, Изд. „ЛОВЕЧПРИНТ“, Л., 1994;
  2. Бул, П., „Хипноза и внушение“. Изд. „Медицина“, София, 1979
  3. Хюит, У. „Хипноза – мощна програма за самоусъвершенстване“. Изд. „Аратрон“, 2003
  4. Хюит, У. „Автохипноза за по-добър живот“. Изд., „Аратрон“, 2003
  5. Горин, С. „Опитахте ли с хипноза?“. Лань, 1995