Archive

Етикет: Психическо развитие

2 posts

Особености в психическото развитие при деца с речеви нарушения

    Нарушенията не съществуват сами по себе си, а винаги прдполагат особености на личността и нейната психика. Тези особености са и причината за индивидуалното своеобразие на прояви на дефекта. Човешката психика е едно единно цяло, което се

Детско развитие

Ранно детско развитие „Има три неща, които възрастните могат да научат от децата. -       Да бъдат радостни без повод? -       Винаги да са заети с нещо! -       Да се стремят с всички сили към това, което желаят!“ (Паулу Коелю -