Archive

Етикет: Невроза

2 posts

Същност и особености на страха

  Страхът е естествена човешка емоция. Детските страхове са обусловени от възрастови признаци и могат да преминат естествено, без да оставят травма, но могат и да се превърнат в различен вид неврози или фобии. Причините за появата

Хранителни психически разстройства

Психопатологията е раздел от психиатрията, която се занимава с установяване на психологично произтичащите връзки  между патологичните явления. Психопатологията изучава болестните нарушения на психичните функции, закономерностите на проявяване и протичане на разстройствата на психичната дейност, методите на