Archive

Етикет: Детска психика

2 posts

Как да общуваме с децата

Умението да се разговаря с децата е особено изкуство със собствени правила и значения. Децата рядко биват наивни, когато общуват. Посланията им са често закодирани и този код изисква дешифриране. Безрезултатни диалози: Поученията и критиките създават дистанция

Хранителни психически разстройства

Психопатологията е раздел от психиатрията, която се занимава с установяване на психологично произтичащите връзки  между патологичните явления. Психопатологията изучава болестните нарушения на психичните функции, закономерностите на проявяване и протичане на разстройствата на психичната дейност, методите на