Archive

Етикет: Агресия в предучилищна възраст

2 posts

АГРЕСИЯТА ПРИ ДЕЦАТА

АГРЕСИЯТА ПРИ ДЕЦАТА   Проблемът за агресията е едно от явленията, за които се дискутира с нарастващ интерес, тъй като отвсякъде ни заливат с новини за случаи, от които неизменна част е агресията. В речниците по психология

Агресия в предучилищна възраст

Агресия в предучилищна възраст Човешката агресия е сред най-сериозните проблеми на съвременното общество. Тя ерозира социалната структура, системата от морални ценности, междуличностните отношения. Широкото разпространение и сложността на агресията като явление я превръщат в перманентно актуален