Историята на използването на бамбука в медицината наброява не едно столетие. Лекарствените препарати от бамбук и тяхното описание са били представени в текстовете на песните на династията Chen Wendi (VI в.н.е.). В тези книги било описано