Едно малко момченце много искало да срещне Бог. То знаело, че трябва да измине много път до мястото, където Бог живее. И така, то сложило в куфарчето си сандвичи и вода и тръгнало на своето пътешествие. Когато изминало