Специфични методи, използвани в говорната терапия   В говорната терапия са създадени специални методи (техники) за преодоляване на говорните нарушения Такъв метод е дъвкателната техника на Фрьошелс, препоръчвана от него за подобряване качествата на гласа на деца с нарушен