Един ден един Ангел се обърнал с молба към Бог: - Отче, имам проблем. - Какво те вълнува, Ангел мой? – приветливо се усмихнал Господ. - Разбираш ли, Създателю, вече ми е трудно да изпълнявам задълженията си на