Таня Козлоджова

Таня Козлоджова

Таня Козлоджова

Психолог
Извършва професионално психологично консултиране и подкрепа. Консултира хора  с тревожност, нарушения в  адаптацията, влошаване на социалното функциониране, криза в лични, семейни или работни взаимоотношения, поведенчески и емоционални проблеми, самооценка, стрес.   Консултативните сесии са насочени към изследване на несъзнаваното, възприети модели на поведение, ценности и вярвания, които водят до дезадаптивно възприемане на себе си и света. Вярва, че себепознанието е пътят към пълноценен живот. Работи с деца и възрастни.
СВЪРЖИ СЕ С НАС

Използва индивидуален подход, като се стреми да интегрира техники от различни парадигми,които отговарят на индивидуалността и целите на личността.

Образование (университет, град, година, специализации):

Завършва магистърска програма по специалност " Училищна Психология" в ПУ” Паисий Хилендарски “през 2022 година.

Допълнителни квалификации (конгреси, сертификати, членства в професионални организации):

 • Член на Дружество на психолозите в Република България;
 • Следдипломна квалификация "Интергративна психотерапия" към СДО Медицински университет - гр.Пловдив
 • Курс по"Медицинска психология" към СДО Медицински университет - гр.Пловдив
 • Курс по "Водене на клинични случаи " към СДО Медицински университет - гр.Пловдив
 • Курс по "Обща и клинична психопатология" към СДО Медицински университет - гр.Пловдив
 • IPT for Eating Disorders- 3C Institute course
 • Obesity and mental health course- Strategic center for Obesity Professional Education by World Obesity Federation
 • Psychological Treatment of Eating Disorders course- The International Association of Eating Disorders Professionals Foundation
 • Проведен стаж  по програма на МОН от  240 часа в  Комплексно онкологичен център Пловдив
  Участие в деветия научен студентски форум към ПУ“ Паисий Хилендарски“

Обучава се в курс "Базови умения" в Дружество по позитивна психотерапия в България;

Обучава се в курс по когнитивна психотерапия, с ръководител д-р Петър Василев

Биография (местоработи, владеене на чужди езици):

След успешно завършване на своята образователна квалификация и следдипломни специализации, Таня Козлоджова развива успешно своята индивидуална практика като психолог-консултант в гр. Пловдив. Владее английски език.