Артикулационни нарушения на развитието   Разстройството на артикулацията са водещ белег в почти всички синдроми на говорна патология. Възникването им е свързано с много причини и с различни патогенетични механизми. Тук спадат: вродени и придобити разстройства на двигателната дейност