Учителка в детска градина измислила за децата в групата следната игра: всеки трябвало да донесе торба с няколко картофа, като всеки картоф носел името на човек, който детето мразело. Следователно колкото хора мразело детето, толкова