Ранно детско развитие „Има три неща, които възрастните могат да научат от децата. -       Да бъдат радостни без повод? -       Винаги да са заети с нещо! -       Да се стремят с всички сили към това, което желаят!“ (Паулу Коелю -