Една жена трябвало да прекара няколко часа на летище, докато стане време за следващия ѝ полет. Жената си купила книга и пакет бисквити и както си четяла, до нея седнал млад мъж. Той протегнал ръка и