“ Езикът не е нещо друго освен опосредстване  на Аз с Ти ” Л. Фоербах   Още преди да започне да използва езика, детето изгражда емоционални връзки с другите. В този план особено значение има жестът, с който