Терапия на заекване във възрастта от 2 до 6 години Силата, както и слабостта на почти всички терапии зависи от вашата вяра. По-точно – от това, в което си позволявате да повярвате. 1. Непряка терапия Активен