Един красив момък дълги години бродил и се скитал по всички краища на света, за да намери любовта. Но никъде не я открил. Накрая, уморен и отегчен след дългото скитане, той се върнал в родината си.