Баща и син тръгнали на път с коня си. Вървяли пеша и водели коня за поводите. Срещнали ги някакви хора и като се разминали казали: - Какви глупави хора, кон имат – пеша ходят... Тогава бащата казал: -