Валял сняг на парцали. Времето било тихо и големите пухкави снежинки, кръжейки в причудлив танц, бавно се спускали към земята. Две снежинки, летящи една до друга, започнали разговор. За да не се загубят, те се хванали