Archive

Етикет: Артикулационни нарушения

2 posts

Говорни нарушения

  Говорни нарушения симптоматика на говорната патология   Всеки тип говорна патология се представя с комплекс от симптоми с характерни особености. I. Дихателна патология. Тя се изразява в липса на долно-ребрено (диаграгмено) дишане, в непълнолноценно вдишване, неправилно съотношение между фазите на

Артикулационни нарушения

Артикулационни нарушения на развитието   Разстройството на артикулацията са водещ белег в почти всички синдроми на говорна патология. Възникването им е свързано с много причини и с различни патогенетични механизми. Тук спадат: вродени и придобити разстройства на двигателната дейност