Йорданка Порязова

Йорданка Порязова

Йорданка Порязова

Логопед и Психолог
Терапевтичен Център Анихея-Логос е създаден и управляван от Йорданка Порязова, специалист притежаващ широкоспектърни познания и интереси в различни сфери на образованието, изкуството и психотерапията. Дипломиран педагог, магистър логопед със специалност „Комуникативни нарушения на развитието“, след това продължава да надгражда своето образование и придобива втора магистърска степен по Психология към Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”.
СВЪРЖИ СЕ С МЕН

Провежда консултации в детски медицински център; основател и управител на Консултативно-Терапевтичен Център за психологична и логопедична подкрепа, Анихея-Логос ЕООД, гр. Пловдив. В своята психотерапевтична практика интегрира методи от когнитивно-поведенческа терапия, майндфулнес, схема терапия, арт-терапия, позитивна психотерапия и мотивационно интервюиране - подпомагане на хората за промяна. Участва в различни творчески и терапевтични проекти по арт-терапия в България и чужбина. Автор и съавтор на множество издателски проекти и помощни материали за деца със специални обучителни потребности. Води специализирани кръжоци и консултации в областта на пренатална и перинатална психология, ранно детско развитие, хранителни нарушения и арт-терапия. Обогатява своите интереси и познания в изучаването на дихателни йога практики, хипнотерапия, източна философия и холистична медицина, следва философията на древни духовни учения и техники, за постигане на физически и душевен баланс.

Йорданка Порязова работи като логопед-хранителен терапевт към Център за Обществена Подкрепа, и провежда лятна превантивна програма към /МКБППМН/- Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните, град Съединение.

Лектор в програма за следдипломно обучение към Медицински университет, гр. Пловдив в специалност Интегративна психотерапия.

Специализира и надгражда своята терапевтична практика с множество обучителни програми по хранителна терапия при деца и бебета с проблеми в храненето:

 • Развития на уменията за хранене;
 • Нарушени механизми на хранене и връзката им в нарушенията с общуването;
 • Особености на захранване при цепнатини и неврологичи проблеми. Правила на захранване при здрави деца и в терапевтични условия;
 • Сензорно-интергративна и оролно-моторна терапия.
 • Конструиране на хранителна терапия според нуждите на пациента;
 • Изграждане на родителски стратегии в подкрепа на хранителната терапия.
 • Регулация на комуникация, хранене и сензорна преработка в ранното детско развитие.

Следдипломни специализации:

 • Специалност Арт-терапия към Нов Български Университет, гр. София.
 • „Приложна психология и психотерапия“, към Медицински Университет, гр. Пловдив;
 • „Сексология“, Медицински университет, гр. Пловдив;
 • Обучение по „Медицинска психология“, Медицински Университет, гр. Пловдив;
 • „Трансперсонална психология“ към бразилски университет  CLASI – „Centro Latino-Americano de Saude Integral”;
 • Специалист Невротерапевт ( ЕЕГ- биофийдбек терапия) към "Адеа" гр. София;
 • „Хранене през първите 1000 дни“, Медицински Университет, гр. Варна;
 • Когнитивно-поведенческо консултиране, „Институт за екология на мисленето“, гр. София, обучител д-р Петър Василев;
 • "Мотивационно интервюиране - подпомагане на хората да се променят", обучители – д-р Георги Василев, член на международната мрежа на обучители по Мотивационно Интервюиране (MINT) и Кирил Бозгунов. Български институт по зависимости;
 • Обучителни модули за логопеди-хранителни терапевти; "Pumpelina", гр. София. Автор на програмата Нина Йорданова;

Допълнителни курсове и квалификации:

 • БАХ сертификационен курс по Хипноза и Хипнотерапия, гр. Пловдив;
 • Основен и майсторски клас “Терапията на д-р Бах”, Център за здраве и образование “Едикта”, гр. София;
 • Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/ Изследване на фонологичното осъзнаване и бързото серийно назоваване като предиктори за нарушенията за четенето при деца и ученици от 4 до 7 години, гр. София;
 • Сертификационно обучение за работа с Детски аперцептивен Тест "CAT";
 • Сертификационно обучение за работа с Тематичен Аперцептивен Тест "TAT"; Hestia гр. София.
 • Сертификационно обучение за работа с Рейтинг скалата за оценка на детското развитие (Developmental Profile 3),  Hestia гр. София.
 • Сертификационно обучение за работа със Скрининг тест за детско развитие Denver II, Hestia гр. София, 52190013
 • Сертификационно обучение за работа с тест за Клинична оценка на поведението САВ, Hestia, гр. София, 66200043;
 • Асоциация на експертите по психично здраве. Преминато обучение "Скринингови методи за оценка на когниция" (CDT, MMSE, MOCA, IST, ADL) лектор д-р Калоян Куков.
 • Асоциация на експертите по психично здраве. Преминато обучение "Диагностика на когниции" с лектор д-р Калоян Куков д.пс.н
 • Участие в тренинг и супервизия с Мориц Егетмейер. Институт ОХ Карти – България;
 • Модул I Тракийски университет, Стара Загора, ДИПКУ "Концептуализация при консултиране", лектор д-р Джон Спери, Университет Лин, САЩ
 • Модул II „Концептуализация/формулировка на случаи при консултиране и мотивиращо интервю – подход за работа с немотивирани клиенти“, лектор д-р Джон Спери, Университет Лин, САЩ
 • Модул III Тракийски университет, Стара Загора, ДИПКУ "Мотивационно интервюиране за напреднали", лектор д-р Джон Спери, Университет Лин, САЩ
 • Участие в двадесет и първа конференция на радневското психиатрично дружество на тема: "Социално значими психични заболявания-клинични феномени, фармакотерапия и рехабилитация". Държавна психиатрична болница "д-р Георги Кисьов" - Раднево.
 • Обучителен специализиран трениг към Център за психично здраве "Child History", гр. София,  "Регулация на комуникация, хранене и сензорна преработка в ранното детско развитие";
 • DDE-2  Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието;
 • Сертифицирано обучение за специалисти MMPI-2 MMPI-A Оценка на личността. (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2) Giunti Psychometrics Bulgaria

Услуги:

 • Диагностика и консултиране на лица с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения
 • Изготвяне на индивидуална програма за терапия на комуникативни, когнитивни и поведенчески нарушения
 • Провеждане на психодиагностика със стандартизирани тестове и психологически методики
 • Психологични консултации и психотерапия за деца и възрастни
 • Ранна детска интервенция при деца с увреждания, забавяне в развитието, поведенчески и психически проблеми
 • Логопедична терапия на оралномоторните механизми при хранене
 • Логопедична терапия за възрастни
 • Консултации и терапия с есенциите на д-р Бах
 • Обучение и консултиране в ко-терапия на родителите

Центърът функционира в екип с едни от най-утвърдените в страната специалисти в областта на речевата и езикова патология и емоционално поведенчески нарушения. Извършват се диагностични консултации на лица от всички възрастови групи, ежедневно се водят терапии от опитни и креативни терапевти. В екипа на центъра практикуват следните специалисти: логопеди, психолози, психотерапевти, арт и музикален терапевт, специален педагог, логопед-хранителен терапевт, специалисти по ранно детско развитие, психиатър, Бахов и Шуслеров терапевт, лекар хомеопат, провеждат се консултации и тренинги за здравословно хранене.