Йорданка Порязова

Йорданка Порязова

Йорданка Порязова

Логопед и Психолог
СВЪРЖИ СЕ С МЕН

Педагог, магистър логопед (Комуникативни нарушения на развитието) и магистър психолог към Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.

Развивам своите интереси  в областта на пренатална и перинатална психология, ранно детско развитие и психотерапия. От години изучавам йога, хипнотерапия, източна философия и древни духовни учения и техники, за постигане на физически и душевен баланс.

Специализирам  хранителна терапия при деца и бебета с проблеми в храненето и работа в областта на сензорно-интергративна и оролно-моторна терапия.

 

Член  на БАХ (Българска Асоциация по Хипноза).

Член на ДПХ (Дружеството на пловдивските художници).

Специализации и обучения:

Арт-терапeвт към Нов Български Университет, гр. София.

Приложна психология и психотерапия към Медицински Университет, гр. Пловдив

Медицинска психология, Медицински Университет, гр. Пловдив.

Трансперсонална психология към бразилски университет  CLASI – „Centro Latino-Americano de Saude Integral” с преподавател Елисавета Александрова-Зангелми.

Специалист Невротерапевт ( ЕЕГ-биофийдбек терапия) към "Адеа" гр. София.

Хранене през първите 1000 дни, Медицински Университет, гр. Варна.

Допълнителни курсове и квалификации:

 • Българска асоциация по арт-терапия - "Използване на елементи от системна арт-терапия на емоционалната компетентност на децата".
 • Обучение в практиката и теорията на арт-терапия за работа с деца", гр. София. Водещ: Катрин Роджърс Джонсън – клиничен арт терапевт, университетски преподавател и художник.
 • Обучителен семинар на тема "Арт терапия при деца със специални обучителни трудности". Фондация С-Иввена, гр. Пловдив.
 • Обучителен семинар по Монтесори метод. Фондация С-Иввена, гр. Пловдив.
 • Обучителен семинар “От симптома към диагнозата в логопедичната практика”, лектор проф. Боянова, Фондация С-Иввена, гр. Пловдив.
 • Сертификационен курс по Хипноза и Хипнотерапия. Българска Асоциация по хипноза, гр. Пловдив, лектор Иво Величков
 • Основен курс “Терапията на д-р Бах”, лектор д-р Тодор Господинов. Център за здраве и образование “Едикта”, гр. София,
 • Майсторски клас по “Терапията на д-р Бах”, лектор д-р Тодор Господинов. Център за здраве и образование “Едикта”.
 • Изследване на фонологичното осъзнаване и бързото серийно назоваване като предиктори за нарушенията за четенето при деца и ученици от 4 до 7 години чрез картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/ Ръководител: д-р Катерина Щерева,  гр. София.
 • Сертификационно обучение за работа с Детски аперцептивен Тест "CAT" с обучител Юра Лоскалцо , д-р по психология. OS BULGARIA, Hestia гр. София.
 • Сертификационно обучение за работа с Тематичен Аперцептивен Тест "TAT" с обучител доц. Поли Петкова, дмн;  OS BULGARIA, Hestia гр. София.
 • Сертификационно обучение за работа с Рейтинг скалата за оценка на детското развитие (Developmental Profile 3) OS BULGARIA, Hestia гр. София.
 • Сертификационно обучение за работа със Скрининг тест за детско развитие Denver II, Hestia гр. София, 52190013
 • Сертификационно обучение за работа с тест за Клинична оценка на поведението САВ, Hestia, гр. София, 66200043
 • Асоциация на експертите по психично здраве. Преминато обучение "Скринингови методи за оценка на когниция" (CDT, MMSE, MOCA, IST, ADL) лектор д-р Калоян Куков.
 • Асоциация на експертите по психично здраве. Преминато обучение "Диагностика на когниции" лектор д-р Калоян Куков д.пс.н
 • Квалификационен курс "Трениране на устойчивост на вниманието на учениците чрез биологична обратна връзка" ПУ "Паисий Хилендарски", ДКПРПС
 • Обучителен курс "Иновативно училище и развитие на творческия потенциал", лектор доц. д-р Ицка Дерижан. Център за иновации в образованието "Протекта"
 • Участие в тренинг "Ох практика". Работа с терапевтични карти ", OH Bulgaria
 • Участие в тренинг "Опитът на създателя". Работа с терапевтични карти ", OH Bulgaria
 • Участие в тренинг и супервизия с Мориц Егетмейер. Институт ОХ Карти - България.
 • Модул I Тракийски университет, Стара Загора, ДИПКУ "Концептуализация при консултиране", лектор д-р Джон Спери, Университет Лин, САЩ
 • Модул II „Концептуализация/формулировка на случаи при консултиране и мотивиращо интервю – подход за работа с немотивирани клиенти“, лектор д-р Джон Спери,
  Университет Лин, САЩ
 • Модул III Тракийски университет, Стара Загора, ДИПКУ "Мотивационно интервюиране за напреднали", лектор д-р Джон Спери, Университет Лин, САЩ
 • Обучение в тренинг  "Мотивационно интервюиране - подпомагане на хората да се променят" Обучители – д-р Георги Василев, член на международната мрежа на обучители по Мотивационно Интервюиране (MINT) Ко-водещ – Кирил Бозгунов. Български институт по зависимости. 80 часа.
 • Участие в двадесет и първа конференция на радневското психиатрично дружество на тема: "Социално значими психични заболявания-клинични феномени, фармакотерапия и рехабилитация". Държавна психиатрична болница "д-р Георги Кисьов" - Раднево.
 • Участие в обучителни модули за логопеди-Хранителни терапевти; "Pumpelina", гр. София. Автор на програмата: Нина Йорданова
 • "Основи на хранителната терапия";
 • "Развитие на уменията за хранене";
 • "Хранене, нарушени механизми на хранене и връзката им с нарушенията в общуването";
 • Особености на захранване при цепнатини и неврологичи проблеми. Правила на захранване при здрави деца и в терапевтични условия;
 • Конструиране на хранителна терапия според нуждите на пациента;
 • Изграждане на родителски стратегии в подкрепа на хранителната терапия.
 • Обучителен специализиран трениг към Център за психично здраве "Child History", гр. София,  "Регулация на комуникация, хранене и сензорна преработка в ранното детско развитие".
 • Сертифицирано обучение за специалисти MMPI-2 MMPI-A Оценка на личността. (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2) Giunti Psychometrics Bulgaria